athena
athena
athena

Biomaterials for a Biomedical & Sustainable Future

ATHENA TALKS 26-5-2023 (Website)
Dr. Ioannis Zampetakis (Modern Synthesis Ltd, UK) in the ATHENA Talks (Athena European University).
 
When? 26th of May @10.00 CET in Zoom.
 
Topic: Biomaterials for a Biomedical & Sustainable Future
 
To join us, please contact with Prof. Kostas Petridis.
ATHENA TALKS 26-5-2023 (Website)
Dr. Ioannis Zampetakis (Modern Synthesis Ltd, UK) in the ATHENA Talks (Athena European University).
 
When? 26th of May @10.00 CET in Zoom.
 
Topic: Biomaterials for a Biomedical & Sustainable Future
 
To join us, please contact with Prof. Kostas Petridis.